Nieuws

Enquete TV Nieuwstadt

Dinsdag 2 februari

Beste leden,

 

Als bestuur van Tennisvereniging Nieuwstadt willen we graag op de hoogte zijn van wat er onder de leden leeft en zijn we benieuwd naar jullie ideeën voor de toekomst. 

Hiervoor hebben we een korte enquête opgesteld die je via deze link kunt invullen.

 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. We hopen dat je de tijd hiervoor wilt vrijmaken. Invullen kan tot 20 februari.

 

Aan de ouders van jonge jeugdleden de vraag om de enquête ook met het jeugdlid in te vullen.  

Nadat je de enquête hebt verzonden, kun je de vragenlijst voor een ander lid nogmaals invullen.

De enquête is anoniem en zal onder geen voorwaarden gebruikt worden voor andere doeleinden. 

 

Uiteraard gaan we met de verkregen input aan de slag, daarover hoor je binnenkort meer van ons. 

 

Ontzettend bedankt voor je medewerking!

 

Blijf gezond en let op jezelf en op de ander.

 

Bestuur van Tennisvereniging Nieuwstadt

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vrijdag 29 januari

Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging Nieuwstadt

Tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV) worden alle belangrijke besluiten genomen, alle leden kunnen tijdens deze vergadering hun stem uitbrengen. De ALV is dan ook het belangrijkste orgaan van een vereniging en men komt minimaal één keer per jaar bij elkaar.

Spoedwet ALV:

De wet schrijft voor dat goedkeuring van financiële stukken uiterlijk binnen zes maanden moet gebeuren (in onze statuten staat vermeld dat we in januari de ALV houden). In verband met het coronavirus is er een speciale spoedwet gekomen, namelijk de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Deze wet maakt het mogelijk een Algemene Ledenvergadering volledig digitaal te organiseren, of om de Algemene Ledenvergadering met vier maanden uit te stellen.

De tijdelijke wet vervalt op 1 februari 2021. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Dit houdt in dat de wet in principe blijft gelden totdat de wetgever aankondigt dat de wet wordt ingetrokken.

Gezien de huidige "lockdown" maatregelen  willen we de Algemene Ledenvergadering vier maanden uitstellen. Indien er na vier maanden nog steeds strenge coronamaatregelen gelden waardoor we niet met een grotere groep bijeen mogen komen zullen we een digitale ALV beleggen.

Blijf gezond en let op jezelf en de ander!

Bestuur TV Nieuwstadt

Nieuwjaar presentjes 2021

Zondag 3 januari

Beste leden,

Na een moeizaam 2020 hebben zijn we blij verrast met een geweldig Nieuwjaar presentje van 2021. We hebben 13 familie pakketten en 62 senioren pakketten rondgebracht, de reacties waren heel positief. De jeugd van 12 t/m 18 jaar heeft ook een pakket gekregen, aan de jeugd onder de 12 jaar wordt begin dit jaar gedacht.

Bekijk het foto album voor alle leuke reacties op de ClubApp.

Bedankt namens TV Nieuwstadt.

Toon al het nieuws

Buienradar

Toernooi.NL (TV Nieuwstadt)