Uitnodiging nieuwe seizoen 2022 en ALV

 

Beste tennisleden,

 

Op het ogenblik zit Nederland nog in een gedeeltelijke lockdown, maar toch kijkt TV Nieuwstadt graag met jullie vooruit. We zien het voorjaar van 2022 met vertrouwen tegemoet en gaan ervan uit dat we vanaf april weer kunnen tennissen als vanouds.

 

Vanaf zaterdag 15 januari kan er ook weer binnen getennist worden. Er wordt wel een QR-code gevraagd voor toegang. 

 

De eerstvolgende bijeenkomst is onze algemene ledenvergadering (ALV). Deze zal gehouden worden op vrijdag 25 maart 2022 vanaf 20.00u. Zet deze datum dus alvast in je agenda. We vertrouwen op een grote opkomst, zeker ook onder onze jongere leden en competitie tennissers.

 

In het coronajaar 2021 heeft de gemeente Echt-Susteren de sportclubs in haar gemeente financieel heel goed ondersteund. Op de ALV wordt het financiële plaatje door onze penningmeester toegelicht. Wat we wel al kunnen verklappen is dat er meer financiële mogelijkheden zijn om in 2022 een mooie activiteit voor alle leden te organiseren. Hiervoor zoeken we natuurlijk (jonge) vrijwilligers die mee willen helpen om een activiteit te organiseren. Geef je op via info@tvnieuwstadt.nl, laat het mondeling weten aan onze bestuursleden of via onze trainer Fernand Gilissen op de trainingen. We vertrouwen op jullie, alleen met jullie inbreng kunnen onze activiteiten een succes worden. 

 

We hebben als bestuur gesprekken gevoerd met de KNLTB hoe andere clubs ervoor zorgen dat hun club gezond blijft. Uit deze gesprekken zijn diverse ideeën op tafel gekomen welke we dit jaar gezamenlijk moeten oppakken om de club levendig te houden: 

 

  •       Het zomertennis 2021 is heel goed bevallen. Dit wordt zeker weer opgepakt in 2022.
  •       Om nieuwe leden te werven willen we 5 “Tennismomenten” invoeren. Iedereen uit Nieuwstadt en omstreken is dan welkom op ons tennispark om kennis te maken met tennis. De data van deze 5 “Tennismomenten” worden ruimschoots van tevoren aangegeven. Wat zou het leuk zijn om ook zoveel mogelijk leden te verwelkomen met eventuele kennissen die ook een balletje willen slaan in de toekomst. Wordt vervolgd….
  •       We willen weer een 8-9 toernooi organiseren voor onze leden. Met name de nieuwe leden kunnen dan proeven aan competitie, om zo de drempel naar competitief tennis te verlagen. Competitief tennis kan heel leuk zijn. Natuurlijk zou het ook wenselijk zijn als onze 6-7 spelers ook naar dit toernooi komen. Misschien is het zelfs mogelijk om een gecombineerd toernooitje te organiseren. Wederom zoeken we (jonge) vrijwilligers om mee te helpen, aarzel niet en meld je aan om mee te helpen.
  •       Dit jaar zijn er weer 3 senioren competitie teams ingeschreven voor de KNLTB voorjaar competitie 2022. Op vrijdag zijn er altijd één of twee teams aan het spelen. Jullie zijn van harte welkom om onze teams aan te moedigen. Onze dank hiervoor dat we dit gezamenlijk mogelijk hebben gemaakt!
  •       Tevens zijn er ook 2 jeugd competitie teams ingeschreven die onder TV Nieuwstadt uitkomen. Onze jeugd t/m 10 jaar in ingeschreven voor Rood en Oranje competitie. Ook zeker te vermelden is dat veel ouders van deze kinderen lid zijn geworden van TV Nieuwstadt. Het zijn vaak gezellige zondagen welke we in 2022 willen voortzetten. Kom gerust een keer kijken naar onze jeugd.
  •        De samenwerking met TV Rosus verloopt ook heel goed. Diverse jeugdleden spelen competitie onder de Rosus vlag. Laten we dit in de toekomst blijven promoten. Hoe meer jeugd hoe makkelijker de competitie zondagen ingevuld kunnen worden.

 

De financiële jaarstukken worden ruim voor de ALV gedeeld onder de leden. We verwachten jullie op 25 maart!

 

Met vriendelijk groet,

 

Bestuur TV Nieuwstadt

 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht